Ratakatu 1, lh 1, 21100 NAANTALI | PL 28 21101 NAANTALI+358 (0)44 9778 670

tietosuojaseloste

Tämä on Taloustiimi Leana Ky EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste yhteydenottolomakkeelle. Laadittu 25.03.2024. Viimeisin muutos 25.03.2024.

Rekisterinpitäjä

Taloustiimi Leana Ky

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Taloustiimi Leana Ky, Ratakatu 1 lh. 1, 21101 NAANTALI

PL 28, 21101 NAANTALI

Rekisterin nimi

Yhteydenottolomake

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on henkilön jättämä yhteydenottopyyntö. Yhteydenottopyynnön jättämällä asiakas suostuu henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa Taloustiimi Leana Ky:n tai sen valtuuttaman ammatinharjoittajan toimesta:

  • Palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, toimittaminen, tuottaminen ja suunnittelu.
  • Yhtiön ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, asiakaspalvelun ja siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen.
  • Henkilötietoja käsitellään myös toimeksiantojen, yhteydenottojen ja asioinnin tarpeisiin.

Rekisterin tietosisältö

Yritykseni nimi, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhteen hoitaminen ja Taloustiimi Leana Ky:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen tätä edellyttävät.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoa Henkilöltä itseltään. Tietoja saatetaan hakea käyttämällä seuraavia rekisteripalveluja lain sallimissa rajoissa; Suomen Asiakastieto Oy, Viranomaisten julkiset rekisterit kuten kaupparekisteri, yritystietorekisteri ja verohallinnon rekisterit.

Säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun viranomaisvelvoitteiden täyttäminen, tai toimeksiannon toimittaminen ja tekniset ratkaisut sitä vaativat.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.